Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte. 

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CG2 - Treball en equip.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CG5.OB14.01 Saber representar el disseny d’un envàs per mitjà de la construcció d’una maqueta de qualitat professional.

CG2.OB14.01 Ser capaç de resoldre un problema de disseny de l’àmbit de l’embalatge treballant en equip.

CE24.OB14.1 Ser capaç de dissenyar i defensar oralment panells graficocomunicatius per a transmetre projectes de l’àmbit de l’embalatge.

CE19.OB14.2 Ser capaç d’integrar els aspectes teòrics fonamentals de les diferents disciplines que aborden l’embalatge.

CE19.OB14.1 Ser capaç de dissenyar un envàs que integre aspectes formals i gràfics de manera atractiva i coherent.