Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica utilitzada inclou la realització de:

Classes de teoria i resolució de problemes, en les quals es tractaran els continguts teòrics bàsics de l'assignatura i es resoldran problemes i qüestions essencials relacionades amb els continguts de la teoria.

Classes pràctiques de problemes, en les quals el professorat plantejarà un problema similar als resolts en les classes de teoria, perquè siga l'estudiantat qui el resolga, de manera individual o en grup.

Sessions pràctiques de laboratori, en les quals l'estudiantat observarà i executarà tasques relacionades amb els continguts de l'assignatura. Es pretén que experimenten amb el maneig de certs instruments, equips i programari ergonòmics.

Sessions de seminari, en les quals l'estudiantat desenvoluparà, individualment o en grup, tasques relacionades amb projectes o treballs que el professorat plantejarà i tutoritzarà, per a posar en pràctica metodologies de disseny ergonòmiques.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.