Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

Teoria
A les classes de teoria s'exposaran, utilitzant exemples i casos, les metodologies que conformen el temari de l'assignatura. Es realitzaran activitats participatives en les quals el professorat intercalarà preguntes durant l'exposició, demanarà la resolució d'aspectes puntuals que requerisquen uns pocs minuts i convidarà a la reflexió i a la crítica sobre les metodologies exposades, entre altres.
Pràctiques de problemes
Es plantejaran problemes acotats en els quals, a partir d'un producte o part d'un producte, l'alumnat aplicarà aquelles metodologies que no es desenvolupen a les classes pràctiques de laboratori.
Pràctiques de laboratori
L'alumnat, organitzat en grups, aplicarà les metodologies de disseny en el producte que es definisca per al curs. S'analitzaran i desmuntaran productes reals i aplicaran sobre aquests les metodologies de disseny. S'utilitzarà l'Excel per al tractament de les dades del producte. Les pràctiques finalitzen amb la proposta d'un disseny preliminar que resulta de la millora del producte després de l'aplicació de les metodologies.
Seminaris i tutories

Es realitzaran seminaris per a desenvolupar diferents aspectes relacionats amb les pràctiques de laboratori.

Avaluació
Realització de proves escrites i, si escauen orals, d'avaluació al llarg del curs per avaluar el seu progrés. Amb aquestes proves es pretén, a més, millorar la qualitat i el rendiment de les activitats pràctiques de l'assignatura.
Treball personal
Recerca i cerca d'informació per a la correcta execució de les pràctiques, com per exemple: realització d'entrevistes i qüestionaris, anàlisis de productes de la competència, costos de materials, tendències, noves tecnologies, etc.
Elaboració de la documentació a presentar de les activitats pràctiques: memòries, esbossos, especejaments, qüestionaris, etc.
Treball de preparació dels exàmens
Estudi i resolució d'exercicis per als exàmens, tant pels d'avaluació contínua com per a l'examen final.