Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2021 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (II)

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica utilitzada inclourà la realització de:
  • Classes presencials de teoria. Classes amb explicació del professorat dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Es fomentarà la interacció entre el professorat i l'estudiantat assistent fonamentalment a través de: preguntes plantejades pel professorat per a analitzar el grau de comprensió dels conceptes per part de l'alumnat assistent; preguntes plantejades per l'alumnat per a resoldre dubtes sorgits durant l'explicació.

  • Classes presencials pràctiques i de problemes. Classes en les quals el professorat plantejarà un problema o cas pràctic relacionat amb els continguts vistos durant les classes de teoria. A continuació, el professorat procedirà a la seua resolució a fi d'explicar les metodologies, mètodes, ferramentes, procediments, etc., que permeten desenvolupar, obtenir i valorar una o diverses solucions vàlides. Es fomentarà la interacció entre el professorat i l'alumnat fonamentalment a través de: preguntes plantejades pel professorat sobre aspectes metodològics o possibles solucions al problema o cas pràctic; preguntes plantejades per l'alumnat per a resoldre dubtes sorgits durant la resolució del problema o cas pràctic.

  • Sessions presencials de seminari. Sessions en què es plantejarà un o més problemes o casos pràctics en les quals s'hagen d'aplicar els continguts vistos durant les classes de teoria i durant les classes pràctiques i de problemes. Els problemes o casos pràctics seran analitzats per l'alumnat , de manera individual o en xicotets subgrups en funció del tipus, per a desenvolupar, proposar i justificar una o diverses solucions. Les solucions proposades seran supervisades pel professorat i compartides amb la resta de subgrups. Es fomentarà el debat entre l'alumnat assistent sobre les solucions proposades, i s'analitzaran i compararan els diferents aspectes de cadascuna d'elles. El professorat moderarà el debat i realitzarà les correccions i aclariments oportuns, així com les conclusions finals.

  • Sessions presencials de laboratori. Sessions en les quals l'alumnat assistent executarà i observarà en funcionament equipament real específic relacionat amb els continguts de l'assignatura. En alguns àmbits, l'alumnat participant haurà d'adquirir destresa en el maneig de determinats instruments o equips. S'analitzaran i justificaran els diferents aspectes posats en pràctica en la sessió de laboratori, i es relacionaran amb els continguts vistos en les classes de teoria, en les classes pràctiques i de problemes i en les sessions de seminari. Per a poder assistir a les sessions de laboratori, serà requisit que es puga constatar que es té coneiximent, així com que hi ha compromís del seu compliment, de les Normes de seguretat i comportament en tallers i laboratoris, en els espais on es realitzen i siguen exigides, les quals es publicitaran en l'Aula Virtual i també en els espais de realització.

  • Sessions presencials de tutoria de grup. Sessió en la qual es realitzarà una tutoria grupal vinculada al desenvolupament d'un treball en grup. Els components del grup realitzaran una breu presentació dels resultats obtinguts. El professorat comentarà amb tots els grups els resultats i junt amb ells establirà les principals conclusions obtingudes, i resoldrà els dubtes o problemes trobats.

  • Treball autònom no presencial. Treball i estudi, bé individual o bé en grup, per a assolir el nivell d'aprenentatge necessari i preparar les diferents proves d'avaluació de l'assignatura.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la forma en la qual s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau, tal com és preceptiu.