Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2021 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (II)

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l’àmbit del producte.

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE17 - Avaluar els costos d’un producte en les seues distintes fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l’estratègia competitiva i productiva.

CG2 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG2.OB08.02 Generar diverses alternatives de disseny mitjançant l'anàlisi i raonament col·laboratiu.

CE17.OB08.02 Estimar i analitzar els costos directes de fabricació i acoblament, tenint en compte diferents estratègies de producció.

CE16.OB08.03 Definir, valorar i seleccionar alternatives (de processos-dissenys) fent ús de les metodologies de disseny per a fabricació i acoblament i l'estudi de variabilitats associades.

CE12.OB08.03 Explicar i confrontar les bases, trets distintius, àmbits d'ús i tecnologies que defineixen els mètodes de fabricació i acoblament que formen part de l'assignatura.