Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.

CE3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica. Coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador. Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d’enginyeria gràfica.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CG5.OB04.01 Generar plans, models virtuals i els seus corresponents fitxers CAD, de qualitat, per a facilitar l'intercanvi d'informació tècnica.

CE3.OB04.07 Seleccionar i generar la documentació gràfica necessària per a presentar els plans d'un projecte.

CE3.OB04.06 Utilitzar eines avançades de delineat com ara patrons, blocs i corbes.

CE3.OB04.05 Delinear plans de conjunts.

CE3.OB04.04 Delinear plans de peces complexes.

CE3.OB04.03 Conèixer l'aplicació en CAD dels sistemes de referència i les transformacions geomètriques.

CE3.OB04.02 Conèixer les primitives gràfiques i els seus mètodes de creació, emmagatzemament i edició.

CE3.OB04.01 Conèixer la utilitat de les aplicacions CAD 2D i 3D per a la generació i edició de plans d'enginyeria.

CE21.OB04.02 Generar models virtuals de peces aïllades i obtenir plans a partir d'aquests.

CE21.OB04.01 Conèixer les tècniques de modelatge i prototipatge virtual (CAD 3D) de peces aïllades.