Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE3 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de representación gráfica. Conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.

CG5 - Motivació per la qualitat.

Resultats d'aprenentatge

CG5.F03.01 Generar representacions d'objectes amb exactitud, ordre i neteja.

CE3.F03.06 Conèixer els atributs bàsics de les formes volumètriques i superficials elementals.

CE3.F03.05 Ser capaç de representar/construir objectes tridimensionals i entorns espacials sobre superfícies bidimensionals mitjançant el sistema de representació axonomètric.

CE3.F03.04 Ser capaç de representar/construir objectes tridimensionals i entorns espacials sobre superfícies bidimensionals mitjançant el sistema de representació dièdric.

CE3.F03.03 Conèixer els elements i fonaments bàsics del sistema de representació cònic.

CE3.F03.02 Ser capaç de realitzar càlculs geomètrics elementals sobre objectes representats en el sistema dièdric.

CE3.F03.01 Ser capaç de realitzar la presa de dades de la geometria i dimensions d'objectes existents.