Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 12 crèdits)

Assignatures

Grau en Administració d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Comunicació Audiovisual

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat (Pla de 2020)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Dret

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Economia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Finances i Comptabilitat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Gestió i Administració Pública

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Periodisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement
Grau en Turisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

Reconeixement