Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2017 - Fisiologia de l’Exercici II (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Aparell Cardiovascular
– Visió general del sistema cardiocirculatori. Funcions i components de l'aparell circulatori. Cicle cardíac. Estructura del cor. Cicle pulmonar i sistèmic.
- Activitat mecànica del cor. El cor com a bomba. El cicle cardíac (sístole-diàstole).
- Activitat elèctrica del cor. Correlació ECG amb el cicle cardíac i sorolls cardíacs. ECG normal.
- Mecanismes reguladors de la despesa cardíaca. Regulació de la freqüència cardíaca i del volum sistòlic. Retorn venós. Regulació del flux sanguini
- Vasos sanguinis. Artèries, capil·lars, venes i ateroesclerosi. Circulació. Flux sanguini. Volum sanguini. Pressió arterial.
- Intercanvi de líquids entre capil·lars i teixits. Microcirculació. Sistema limfàtic.
- Flux sanguini com a resposta a les demandes metabòliques. Flux sanguini cap al cor i els músculs esquelètics. Requeriments aeròbics del cor. Canvis circulatoris durant lexercici.

Tema 2. Aparell Respiratori
- Mecànica respiratòria. Proves funcionals. Volums pulmonars. Control de la ventilació.
- Ventilació, transport d'oxigen de l'aire als alvèols. Espai mort. La unitat pulmonar. El pulmó ideal. Diferències regionals de la ventilació.
- Difusió i Flux sanguini. Barrera hemato-gasosa. Captació d'oxigen al llarg del capil·lar pulmonar. Reacció amb hemoglobina. Transferència del CO2. Pressions als vasos pulmonars.
- Relacions Ventilació
- Perfusió. Intercanvi de gasos. Fisiologia respiratòria en ambients fora del comú.

Tema 3. Aparell renal i reproductor
- Introducció a la fisiologia renal, filtració glomerular i flux sanguini renal.
- Funcions del sistema renal. La nefrona com a unitat funcional. Filtració glomerular i mecanismes de regulació. Flux sanguini renal i mecanismes de regulació
- Regulació de lequilibri àcid-base. Mecanismes i sistemes implicats en la regulació de l'equilibri àcid-base.
- Aparell reproductor masculí.
- Aparell reproductor femení.

Tema 4. Sistema Endocrí
- Principis fisiològics del sistema endocrí. Naturalesa de les hormones. Química de les hormones. Mecanismes d'acció hormonal.
- Hormones hipofisàries i el seu control per l'hipotàlem.
- Hormones tiroïdals i paratiroides.
- Hormones corticosuprarrenals.
- Hormones pancreàtiques.

Tema 5. Aparell Digestiu i Nutrició
- Introducció. Organització funcional de l'aparell digestiu i òrgans associats. Flux sanguini gastrointestinal: circulació esplànica.
- Cavitat oral, faríngia i esofàgica.
- Estómac. Estructura i funcions.
- Pàncrees. Funcions del pàncrees. Pàncrees exòcri. Pàncrees endòcri
- Fetge. Estructura i funcions del fetge.
- Intestí Prim
- Intestí gruixut.
- Nutrició humana