Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Concepte i models explicatius del desenvolupament motor humà.
Introducció al concepte de desenvolupament motor en l'actualitat i la terminologia específica d'aquest. Les diferents teories explicatives del desenvolupament humà i del desenvolupament motor.

Tema 2: Desenvolupament motor des del naixement fins a la pubertat.
Fites o moments crítics del desenvolupament motor en l'ésser humà des del naixement fins a la pubertat. Canvis físics que acompanyen el creixement en les diferents etapes del desenvolupament.

Tema 3: Processos d'involució: la vellesa.
Procés d'involució: canvis estructurals i funcionals.

Tema 4: Dificultats del desenvolupament motor.
Factors que incideixen en l'adquisició i desenvolupament de les diferents conductes motrius. La competència motriu i les alteracions de la conducta motriu.

Tema 5. Percepció i control motor.
El procés perceptiu. Interocepción, propiocepció i exterocepción. La informació propioceptiva. Detecció d'estímuls, context i criteri de resposta: la teoria de la detecció de senyals. Reconeixement d'estímuls i temps de reacció: la llei de Hick. Percepció de la profunditat: claus de profunditat. Percepció de la grandària: angle visual i informació de la distància. Percepció del moviment: percepció de trajectòries.

Tema 6. Atenció, automaticitat i activació motora.
Orientació, alerta i control executiu. Automaticitat i control de l'acció: processament automàtic i interferència conscient sobre destreses motores. Focalització de l'atenció en l'aprenentatge de destreses motores. El rendiment en doble tasca: el període refractari psicològic i la compatibilitat estímul-resposta. Activació, alerta fásica i alerta tònica: factors determinants.

Tema 7. Adquisició, retenció i transferència de destreses o habilitats motores.
Control i aprenentatge motor. Formació d'un programa motor. Contingència resposta-conseqüència. El moldeament d'una conducta motora. Tècniques de correcció d'errors. Fases de l'aprenentatge motor. Tipus de tasques motrius i de memòria motora. Estratègies que milloren l'aprenentatge i el record motor. Mesurament de l'aprenentatge motor. Transferència de l'aprenentatge de destreses motores.

Tema 8. Variables que afecten el desenvolupament i execució de l'aprenentatge motor.
El paper de les instruccions verbals, del reforç, i de l'aprenentatge observacional en l'adquisició de destreses motores La relació velocitat-precisió. Coordinació i diferències individuals: capacitat vs habilitat. Precisió en accions coordinades. L'efecte de la distribució de la pràctica. Tipus de pràctica. Funció del feedback o retroalimentació. Paràmetres que influeixen en l'eficàcia del feedback.