Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari


Tema 1. Estadística Descriptiva d'una mostra

1.1 Representacions gràfiques
1.2 Mesures de tendència central
1.3 Mesures de dispersió
1.4 Mesures de posició no central: quantils i percentils

 

Tema 2. Estadística Descriptiva de dues mostres

2.1 Representacions gràfiques. Taules de contingència
2.2 Covariància, correlació i recta de regressió


Tema 3. Probabilitat i Models de Probabilitat. 

3.1 Introducció a la probabilitat
3.2 Probabilitat condicionada. Teorema de Bayes
3.3 Distribució Binomial
3.4 Distribució Poisson
3.5 Distribució Normal
3.6 Altres models de probabilitat contínues: distribució t de Student i distribució txi-quadrat


Tema 4. Inferència Estadística. Intervals

4.1 Introducció a la Inferència Estadística
4.2 Estimació per intervals de confiança
4.3 Intervals de confiança per a la mitjana i la proporció 
4.4 Determinació de la mida de la mostra

 

Tema 5. Contrast d'hipòtesis. 

5.1 Introducción a los contrastes de hipótesis
5.2 Contrastos paramètrics sobre una mostra, per a mitjana i proporció
5.3 Comparació de dues mitges.
      5.3.1 Contrastos paramètrics: test t-Student per a mostres dependents e independents
      5.3.2 Contrastos no paramètrics: test U de Mann de Whitney i test de Wilcoxon
5.4 Comparació de dues proporcions: mostres independents i dependents.
 

Tema 6.  Taules 2x2: anàlisi, mesures d'associació.

6.1  Test txi-quadrat d'homogeneïtat
6.2 Test txi-quadrat d'independència
6.3 Mesures d'associació a taules 2x2