Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2008 - Activitats Ritmicoexpressives

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc 1 Teòric
Tema 1.- Expressió Corporal. Origen, Evolució i Conceptes
Tema 2.- El cos i el moviment com a elements de comunicació i expressió. Comunicació No Verbal
 Tema 3.- Elements expressius: Espai, Temps i Intensitat
Tema 4.- Recursos expressius: Mímica, Titelles, Teatre Negre, ús expressiu dels objectes, Relaxació i Respiració
Tema 5.-  La Dramatització com a recurs expressiu.
Tema 6.- Ritme i Dansa. Tipus de dansa. Dimensions de la dansa.
Tema 7.- Composició i Coreografia a la dansa
Tema 8.- L’Expressió Corporal en l'educació formal i en altres contextos

Bloc 2 Pràctic
Activitats i dinàmiques d'expressió motriu i ritme:
Disseny, dinamització i avaluació de sessions d'activitats corporals d'expressió. Creació i exposició d’una dramatització grupal.