Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2006 - Anatomia del Moviment Humà (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Treball en equip

CG05 - Capacitat d'organització i planificació

CG08 - Adaptació a situacions noves

CE2.2 - Identificar, comunicar i aplicar criteris científics anatomicofisiològics i biomecànics a un nivell avançat de destreses en el disseny, desenvolupament i avaluació tecnicocientífica de procediments, estratègies, accions, activitats i orientacions adequades; per a prevenir, minimitzar i/o evitar un risc per a la salut en la pràctica d'activitat física i esport en tot tipus de població.

CE6.1 - Conèixer i comprendre les bases de la metodologia del treball científic.

CE6.2 - Analitzar, revisar i seleccionar l'efecte i l'eficàcia de la pràctica de mètodes, tècniques i recursos d'investigació i metodologia de treball científica, en la resolució de problemes que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.

Resultats d'aprenentatge

- Mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, junt amb una predisposició a la col·laboració

- Mantenir un alt nivell de motivació tot i les dificultats.

- Identificar els riscs que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades.

- Gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

- Conèixer la morfologia, estructura i funció dels sistemes del cos humà.

- Conèixer l'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i de cada òrgan i aparell.

- Conèixer els principis fisiològics i de funcionament en els diferents camps de l'activitat física i de l'esport.