Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

 

METODOLOGIA

 

 

Per a complir amb els objectius lingüístics proposats en el grau, tot el material escrit sobre els problemes i la teoria es proporcionarà en anglès i el professorat combinarà preferentment classes de laboratori i problemes en anglès i la teoria en espanyol.

Les sessions teòriques es dividiran en classes magistrals, amb l'ús de la pissarra i diapositives de PowerPoint. Aquestes sessions es basaran en els manuals de fitopatologia generals i llibres especialitzats. El material d'estudi necessari per a les classes estarà disponible en format PPT, publicat en l'aula virtual.

Es combinaran explicacions breus en l'aula amb la proposta i resolució de problemes. L'aprenentatge basat en problemes i de laboratori s'avaluarà de manera contínua.

Els estudiants i les estudiantes prepararan seminaris sobre la base d'un tema determinat, relacionat amb el tema que no s'ha explicat en classe. Aquests seminaris es desenvoluparan a partir d'articles científics, proporcionats pel conferenciant. En els seminaris, l'alumnat s'organitzarà en grups que han de preparar els temes junts, encara que seran avaluats individualment.

Els tutorials consistiran en reunions entre el professorat i els diferents grups d'alumnes per a proporcionar orientació adequada, a fi que puguen preparar els seminaris i les pràctiques.

Les classes pràctiques consistiran en tres sessions de laboratori en les quals s'estudiaran les tècniques bàsiques utilitzades en fitopatologia. Tots els conceptes complementaran la teoria i les classes de problemes. Els estudiants i les estudiantes seran avaluats per les proves d'opció múltiple després de cada sessió de laboratori i els resultats seran afegits proporcionalment en les marques d'avaluació contínua.

Fora de classe, l'estudiantat ha d'estudiar de manera independent per a preparar-se per als exàmens, junt amb l'avaluació contínua, seminaris, pràctiques de laboratori, tutories o classes de problemes. En aquest estudi, a l'alumnat se li aconsella seguir les orientacions de les diverses fonts bibliogràfiques contingudes en aquesta guia i altres notícies científiques pròximes, relacionades amb la biologia.