AG1825 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura es centrarà al voltant del projecte de la instal·lació de baixa tensió d'un parc urbà que es farà per grups. A més a més, inclourà els següents tipus de classes.

Classe de teoria i problemes
– Abans de la classe, l'estudiantat ha de realitzar tasques de preparació consistents en llegir bibliografia (principalment la normativa aplicable) i realitzar els càlculs del projecte que correspongan.
– Al llarg de la classe es realitzaran tasques de comprovació sobre el treball previ, per a resoldre els dubtes que hagen sorgit. És a dir, el professor dóna explicacions a demanda de l'estudiantat.
– Després de la classe de problemes, l'estudiantat ha de corregir o confirmar els càlculs del projecte que havia fet.
– Al final de l'assignatura, cada grup haurà de fer una presentació del projecte que ha realitzat.

Sessió pràctica de laboratori
– A l'inici de la sessió, el professor donarà una breu explicació teòrica sobre els conceptes que es van a treballar de manera pràctica.
– Al llarg de la sessió de laboratori, l'estudiantat ha de realitzar muntatges elèctrics i mesures, comptant sempre amb el suport del professor.
– Es disposarà d'una setmana per pujar la fulla de resultats a l'AulaVirtual.