Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1860 - Projectes en Arts Integrades

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD21 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.

DD22 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

DD24 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals.

DD25 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.

DDUJI29 - Conèixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.

DDUJI30 - Fomentar l'enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent-hi l'observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesis vinculats a aquestes.

Resultats d'aprenentatge

R41 - Ser capaç de desenvolupar experiències educatives que integren el llenguatge plàstic i musical i que fomenten l'expressió artística.

R41 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica els missatges i els mecanismes de control de la informació utilitzats pels mitjans audiovisuals

R41 - Saber proposar i programar activitats plàstiques i musicals amb finalitats didàctiques relacionades amb els continguts teòrics de l'assignatura.

R41 - Conèixer i aplicar les capacitats perceptives i sensorials com a font de coneixement.