Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1826 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Com que l’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és conèixer les diferents necessitats educatives especials més comunes en les aules, la metodologia que s’emprarà a classe és diversa:

- Pel que fa a la part teòrica, es procura que l’alumnat assolisca sobretot continguts de tipus conceptual, com ara: conceptualització i definició dels diferents trastorns, possibles classificacions, criteris de diagnòstic, detecció primerenca, mètodes i materials d’intervenció, etc. Per tant, s’empra una metodologia principalment expositiva pel professorat, mitjançant diferents recursos: exposició oral, ús de diapositives, visionat de vídeos, realització d'activitats d'aula, etc.

- Quant als seminaris, l'estudiantat haurà de participar activament en la conceptualització, detecció, avaluació i disseny de propostes d'intervenció per als casos plantejats. En aquest sentit, i sent la part més pràctica de l'assignatura, l'alumnat realitzarà una sèrie d'activitats i exercicis relacionats amb la part teòrica per tal d'assolir, sobretot, continguts de caràcter procedimental:
  • Detecció primerenca de dificultats en diferents àrees de desenvolupament mitjançant instruments estandarditzats.
  • Cerca i síntesi de materials i recursos sobre trastorns de l'neurodesenvolupament.
  • Experiències vivencials amb persones amb trastorns de l'neurodesenvolupament.
  • Anàlisi de documentals i pel·lícules.
  • Anàlisi de casos i situacions reals.
  • Elaboració de propostes d'intervenció inclusives per a diferents casos: creació o adaptació de metodologies d'intervenció per a una situació donada.
  • Realització de treballs de recerca i ampliació d'informació (consulta de recursos com la Biblioteca, Google Acadèmic, etc.).
  • Sensibilització a través d'exposicions.

Aquests treballs (tant teòrics com pràctics) seran grupals, i es realitzaran tant en hores de classe com en hores de treball personal de l'estudiant.

 Així mateix, al llarg del semestre es convidarà a professionals en actiu de diferents centres que atenen nens/es amb trastorns de l'neurodesenvolupament per a que realitzen seminaris i ponències teòric-pràctics amb l'alumnat.