Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1818 - El Medi Social i Cultural en Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD05 - Adquirir coneixements sobre l’evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història

DD07 - Elaborar estratègies per a l’aprenentatge del medi social i cultural

DDUJI14 - Buscar informació mitjançant fonts escrites, orals i TIC.

DDUJI15 - Conéixer els grups socials i de les manifestacions culturals del seu entorn.

DDUJI16 - Dissenyar unitats didàctiques de l’àrea de  experiència social i cultural.

DDUJI17 - Identificar els continguts del medi social i cultural en el disseny curricular d’Educació Infantil.

Resultats d'aprenentatge

R12 - Utilitzar models didàctics per a treballar el medi social i cultural en l'aula i crear iniciatives didàctiques innovadores.

R12 - Utilitzar el coneixement social per a interpretar i actuar en els fenòmens de la vida quotidiana.

R12 - Reconèixer el valor de les manifestacions culturals com a testimoni d'altres èpoques i forma d'expressió a preservar i transmetre.

R12 - Mostrar que s'identifiquen, practiquen i defenen actituds de sostenibilitat davant del medi natural.

R12 - Identificar les finalitats i els continguts de les Ciències Socials en el currículum de l'educació infantil.

R12 - Identificar i seleccionar críticament fonts d'informació.

R12 - Construir recursos didàctics i activitats d'aprenentatge del medi social i cultural.