Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI14 - Buscar informació mitjançant fonts escrites, orals i TIC.

FB17 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.

FB18 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.

FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.

FB33 - Valorar la importància del treball en equip.

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.

FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística.

FBUJI38 - Conéixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l'educació.

P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R14 - Produir discursos crítics que donen forma a la visió, el compromís i l'acció educativa.

R14 - Problematitzar la realitat educativa de forma crítica.

R14 - Practicar dinàmiques de treball en grup basades en el treball cooperatiu.

R14 - Explicar, justificar i aplicar dinàmiques que permeten la participació democràtica de tota la comunitat educativa.

R14 - Analitzar els principis i els fonaments bàsics del fet educatiu.

R14 - Analitzar críticament els discursos sobre l'educació vinculant teoria i pràctica educativa.