Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1865 - Agrupacions Instrumentals

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha de participar activament en les activitats proposades pel professorat i presentar els treballs plantejats. S'hauran d'entregar els portfolis de reflexió de les activitats proposades, la interpretació de les peces musicals i els projectes interdisciplinaris realitzats. Haurà, així mateix, de superar el 50 % de la qualificació:

- Observació/execució de tasques pràctiques: Portfolis de reflexió i proves d'interpretació de repertori musical

- Projectes: realització de projectes interdisciplinaris

Si l'estudiant no aconsegueix superar l'assignatura, les activitats no superades podran ser recuperables en segona convocatòria.

Es considerarà No Presentat (NP) quan l'estudiant no lliure els resultats de la participació en les tasques proposades d'observació i execució o dels projectes.