Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia que s'emprarà durant les classes serà diversa:

a) Ensenyaments teòrics: Es realitzaran exposicions sistemàtiques per part del professorat amb la finalitat que els estudiants coneguin i comprenguin aspectes com la conceptualització i definició dels diferents trastorns del desenvolupament, els seus factors explicatius, criteris diagnòstics, procediments i recursos d'identificació, detecció i avaluació, formes d'intervenció, etc. A més, s'hi realitzaran conferències amb experts i persones amb Trastorns del Desenvolupament, tant de forma presencial com online, per tal d'aprofundir en diferents temàtiques que s'hagin vist durant la teoria. Es faran servir diferents tipus de recursos didàctics per als ensenyaments de caràcter teòric (exposició oral, ús de transparències, visionat de vídeos i documentals, visites a pàgines web i realització d'activitats d'aula). El desenvolupament dels treballs es donarà a les hores de classe presencial així com en hores de treball personal de l'estudiant.

b) Ensenyaments pràctics: Amb l'objectiu d'aprofundir i posar en pràctica coneixements de caràcter procedimental, els estudiants participaran activament en l'elaboració d'un seguit d'activitats de classe i pràctiques d'aplicació dels continguts. A més, els estudiants podran actuar com a transmissors d'aquests coneixements procedimentals, exposant alguns dels seus treballs als companys i companyes a classe. Aquests treballs podran ser tant individuals com grupals.