Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de la matèria serà dut a terme mitjançant una metodologia activa i participativa, amb un tractament significatiu i comprensiu dels diferents continguts i que incorpori l'anàlisi reflexiva i crític de l'alumnat sobre els mateixos.

A causa del contingut teòric-pràctic de l'assignatura, s'alternaran les classes de caràcter teòric i les de caràcter pràctic. Així mateix, s'alternaran, al llarg del desenvolupament del temari, exposicions teòriques i pràctiques d'activitats d'ensenyament-aprenentatge a càrrec del professorat i a càrrec dels/les estudiants. Sempre que el tema a tractar ho permeti, hi haurà un temps per al debat, l'intercanvi d'idees i la discussió.

Les classes teòriques i pràctiques es complementaran amb la realització i anàlisi de supòsits pràctics vinculats als diferents continguts (capacitats, habilitats, jocs, etc.), lectures específiques sobre els diferents temes, exemplificacions, etc.

Especial atenció es dedicarà al seguiment dels treballs dirigits que, individualment o en grup, hauran de realitzar-se per a l'adequat seguiment i comprensió dels continguts de la matèria.

A diferència del procés tradicional d'ensenyament-aprenentatge, el paper de l'alumnat en aquesta matèria ha de ser actiu, havent d'aportar als altres companys i companyes tant els seus treballs, propostes, etc. com les anàlisis i reflexions que li suggerisquen els continguts de la matèria i les aportacions de la resta la classe. Per a açò, els treballs realitzats per cada grup seran analitzats per la resta de l'alumnat matriculat en l'assignatura de forma reflexiva.

En aquest sentit, serà considerat especialment rellevant l'aportació de fons bibliogràfics no presentats pel professorat, anàlisi de documents, propostes d'intervenció, etc. en relació als continguts que conformen el programa.