DA0249 - Treball de Final de Grau (Administració d'Empreses)

Curs 6 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

278,4
Crèdits