Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0236 - Promoció Comercial

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica a utilitzar en aquesta assignatura es basa en la participació activa dels estudiants a través de l'aprenentatge cooperatiu.

SESSIONS TEÒRIQUES: La impartició de la teoria de l'assignatura es basarà en la lliçó magistral. El professor detallarà els objectius de la sessió i exposarà els conceptes clau del tema, donant exemples i plantejant qüestions de debat. El material estarà disponible a l'aula virtual i serà ampliat al llarg del curs a través d'articles o un altre tipus d'element didàctic d'interès.

SESSIONS PRÀCTIQUES: En enfocament de les classes pràctiques es basarà el mètode de resolució del cas. Els professors de les pràctiques formaran equips de treball (agències de comunicació) composts per sis persones. Els mateixos hauran de resoldre els casos pràctics i exposar-los en classe, Paral•lelament realitzaran i exposaran el pla de promoció comercial per a una empresa. En el cronograma de l'assignatura que serà penjat a l'aula virtual s'exposaran els dies i activitats corresponents.

TUTORIES: Complementaran les classes pràctiques aplicades.

TREBALL PERSONAL: Comprendrà les hores dedicades a l estudio de la teoria i al treball en equip.

PREPARACIÓ D'EXÀMENS: Comprendrà les hores dedicades a l'estudi de la teoria.

AVALUACIÓ: Temps dedicat a la realització de l'examen, exposicions dels casos pràctics i del pla de promoció comercial.