Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0236 - Promoció Comercial

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

- PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
 
  • Examen teòric (5 punts): El / la alumne / a haurà d'obtenir una nota mínima de 2'5 a l'examen teòric.
  • Pràctica: Avaluació contínua (5 punts): L'alumne / a haurà d'obtenir una nota mínima de 2'5 en l'avaluació pràctica per poder aprovar l'assignatura.
- SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Es podrà guardar per aquesta convocatòria aquella part en què s'hagi assolit el mínim en primera convocatòria.
 
  • Examen teòric: 5 punts. El / la alumne / a haurà d'obtenir una nota mínima de 2.5 en l'examen teòric
  • En cas d'haver aprovat només la teoria, es realitzarà un pla de promoció comercial individual i només es podrà arribar a una nota màxima de 2 en aquesta part.
  Les activitats que no són recuperables són els casos pràctics. Si un alumne no es presenta a l'examen teòric, en 1a convocatòria, es considerarà com No Presentat (NP).

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del o la professor / a, en qualsevol d'elles