Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0227 - Investigació de Mercats

Curs 5 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I. FONAMENTS DE LA INVESTIGACIÓ DE MERCATSTEMA 1: CONTINGUT I NATURALESA DE LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

1.1. Introducció

1.2. Definició de la investigació comercial

1.3. Relacions entre la investigació comercial i la direcció comercial

1.4. Investigació comercial i sistemes d'informació de màrqueting

1.5. Dissenys d'Investigació Comercial

                
1.5.1. Estudis exploratoris

                
1.5.2. Estudis descriptius

                
1.5.3. Estudis causals

                
1.5.4. Relació entre els dissenys d'investigació exploratòria, els dissenys descriptius i els dissenys causalsTEMA 2: EL PROCÉS DE LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

2.1. Necessitats d'informació

2.2. El procés d'investigació comercial

                
2.2.1. Finalitat i objectius específics de la recerca

                
2.2.2. Disseny de la investigació

                
2.2.3. Recollida de dades

                
2.2.4. Preocupació i anàlisi de dades

                
2.2.5. Redacció de l'informe i presentació

2.3. Fonts d'informació

PART II. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ I RECOLLIDA D'INFORMACIÓTEMA 3: LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA

3.1. Definició i tipus de recerca qualitativa

3.2. Entrevistes en profunditat

3.3. Entrevistes en reunions o dinàmica de grups

                
3.3.1. Avantatges de la dinàmica de grups

                
3.3.2. Quan utilitzar la dinàmica de grup o l'entrevista en profunditat

3.4. Tècniques projectives

                
3.4.1. Test d'associació de paraules

                
3.4.2. Test de frases incompletes

                
3.4.3. Test de respostes a imatges

3.5. Tècniques de creativitat

                
3.5.1. Brainstorming

                
3.5.2. Phillips 66

                
3.5.3. Delphi

3.6. L'observació comercial

               


TEMA 4: LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA I LES SEVES TÈCNIQUES

4.1. La investigació quantitativa: Introducció

4.2. Enquestes ad-hoc

                
4.2.1. L'enquesta personal

                
4.2.2. L'enquesta postal

                
4.2.3. L'enquesta telefònica

                4.2.4. L'enquesta en línia

4.3. Enquestes periòdiques

                
4.3.1. El panell

                
4.3.2. L'enquesta òmnibus

4.4. Altres tipus de tècniques quantitativesTEMA 5: EL QÜESTIONARI

5.1. Els comentaris: consideracions bàsiques i objectius que persegueix

5.2. Tipus de qüestionaris

5.3. Tipus de preguntes

                
5.3.1. Preguntes obertes i tancades

                
5.3.2. Preguntes de resposta espontània i suggerida

                
5.3.3. Preguntes sobre el tipus d'informació obtinguda

                
5.3.4. Preguntes especials

5.4. Ordre de les preguntes

5.5. El pretest del qüestionariTEMA 6: ESCALES I TÈCNIQUES DE MESURA

6.1. Escales bàsiques

                
6.1.1. Escala nominal

                
6.1.2. Escala ordinal

                
6.1.3. Escala d'interval

                
6.1.4. Escala de ràtios

6.2. Escales comparatives

                
6.2.1. Escales de comparacions aparellades

                
6.2.2. Escales de classificació

                
6.2.3. Escala de suma constant

                
6.2.4. Escala de Guttman

                
6.2.5. Escala de classes o similituds

                
6.2.6. Protocols verbals

6.3. Escales no comparatives

                
6.3.1. Escala de classificació contínua

                
6.3.2. Escala Likert

                
6.3.3. Diferencial semàntic

                
6.3.4. Escala Stapel

                
6.3.5. Escala de ThurstoneTEMA 7: EL MOSTREIG

7.1. Introducció i conceptes clau: població, cens i mostra

7.2. Necessitat i conveniència del mostreig

7.3. El procés del mostreig

7.4. Mostreig Probabilístic

                
7.4.1. Mostreig aleatori simple

                
7.4.2. Mostreig aleatori sistemàtic

                
7.4.3. Mostreig estratificat

                
7.4.4. Mostreig per conglomerats

                
7.4.5. Mostreig polietàpic

                
7.4.6. Mostreig per ruta aleatòria (Random Route)

7.5. Mostreig No Probabilístic

                
7.5.1. Mostreig de conveniència

                
7.5.2. Mostreig de judicis

                
7.5.3. Mostreig per quotes

                
7.5.4. Mostreig de bola de neu

7.6. Càlcul de la grandària de la mostraTEMA 8: DE LA INVESTIGACIÓ DE MÀRQUETING TRADICIONAL AL BIG DATA

8.1. Societat, economia, màrqueting i informació

8.2. ¿Societat de la informació o del coneixement?

8.3. Ètica, normes i codis de conducta en la investigació en màrqueting

8.4. Tendències en la investigació de màrquetingPART III. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓTEMA9: ANÀLISI BÀSIC DE LA INFORMACIÓ A LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

TEMA 10: APLICACIÓ DE L'ANÀLISI DE LA VARIÀNCIA, CORRELACIÓ I REGRESSIÓ LINEAL A LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

TEMA 11: APLICACIÓ DE L'ANÀLISI DE COMPONENTS PRINCIPALS I ANÀLISI CLÚSTER A LA INVESTIGACIÓ DE MERCATSPART IV. ELABORACIÓ DE L'INFORME I APLICACIONS ESPECÍFIQUESTEMA 12: ELABORACIÓ DE L'INFORME