Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0227 - Investigació de Mercats

Curs 5 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent que s'emprarà en l'assignatura serà la següent:

Sessions teòriques (18,0%): En Les sessions teòriques es desenvoluparan els continguts inclosos en el temari de l'assignatura. Aquestes classes tindran una part d'exposició magistral al costat d'altres activitats a realitzar per part de l'alumnat que afavoreixin la comprensió de la matèria i la fixació de conceptes.

Sessions pràctiques (18,0%): Les sessions pràctiques es desenvoluparan en la seva major part una aula d'informàtica. Aquestes classes pretenen treballar els continguts de l'assignatura des d'un punt de vista eminentment pràctic, intentant apropar-se a la realitat de la societat que ens envolta tant com sigui possible. D'aquesta manera és possible aplicar les tècniques estudiades per solucionar qüestions relacionades amb el món real. Es treballarà des de la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes, ja que l'envergadura d'un projecte d'investigació en tota la seva complexitat i en totes les fases donen de si per veure la majoria d'aspectes tractats a nivell teòric. D'aquesta manera, l'alumne haurà de desenvolupar, en grup, una investigació de mercats completa sobre un tema proposat pel professor. El treball s'haurà de presentar davant tota la classe, de manera que s'exercite, també, la necessària capacitat de síntesi dels resultats rellevants i es desenvolupen les dots comunicatives necessàries per al desenvolupament de l'exercici professional dels alumnes.

Amb tot, es pretén un doble objectiu: En primer lloc ajudar en la comprensió de conceptes, metodologies, etc. Alhora que també es pretén apropar l'alumnat a la realitat empresarial en què ens trobem.

Activitats no presencials (60,0%): Comprendran les hores de treball de l'alumne fora de les aules de classe. Comprendran tant activitats individuals com treballs en grup. Entre les tasques individuals s'inclouen les hores dedicades a la preparació dels treballs comandes individuals, així com l'estudi personal. A nivell grupal, serà necessari realitzar diversos treballs en grup així com l'elaboració del projecte d'investigació final.

Tutories (4%): Les tutories permetran la revisió dels conceptes teòrics explicats, així com la resolució de dubtes quant a la seva aplicació en les tasques pràctiques a realitzar.