DA0126 - Dret Internacional Privat

Curs 5 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes magistrals presencials i pràctiques al voltant de les lliçons.