Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0126 - Dret Internacional Privat

Curs 5 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a l'avaluació de l'assignatura es

tindrà en compte un examen final i la resolució de treballs acadèmics:

Un examen final:

 

Valorat fins al 80% de la nota global.

L'examen final, escrit, constarà de dos blocs, pertanyents a la part general i especial de la matèria, respectivament, que puntuaran cadascun 4 punts.

Es requerirà obtenir un mínim de

quatre en aquest examen perquè es sumi la puntuació dels casos pràctics.

b) Treballs acadèmics:

Consistiran en la resolució d'un cas pràctic o comentari de text, valorat en fins a 2 punts. Es duran a terme durant el curs seguint les indicacions i terminis marcats pel responsable de

l'assignatura.

Aquells que no hagin realitzat o superat aquests treballs, tindran l'opció de recuperar-los mitjançant la realització d'un

examen pràctic juntament amb en l'examen final de l'assignatura.

La nota obtinguda en les pràctiques, resolució de casos, treballs acadèmics, o activitats similars, es guarda per a la segona convocatòria.