Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1743 - Malalties de l'Aparell Digestiu i Endocrinològiques

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'activitat docent presencil const de 4 tipus d'activitats:
 
Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor. Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 
SeminarisEs tracta d'activiats de caire teorico-pràctic i de resolució de casos que se realitzaran en petis grups (d'un màxim de 20) estudiants. En total hi haurà:
  • 2 Seminaris d’Endocrinologia
  • 3 Seminaris de Digestiu
  • 4 Seminaris de Cirurgia
  • 1 Seminari d’Epidemiologia
  • 3 Seminaris d’Anatomia Patològica
  • 1 Seminari de Farmacologia
Els seminaris de Farmacologia Digestiva, Epidemiologia i Anatomia Patològica s‘impartiran a la UJI.
Els de seminaris de Cirurgia, Digestiu i Endocrinologia s’impartiran al mateix Serveis dels hospitals al final del matí de pràctiques.
 
Tutories: Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics es consolidaran i repassaran en classes de tutoria on es podra revisar i aclarir dubtes dels estudiants.
 
Pràctiques Clíniques: L'activitat s’iniciarà els dilluns a les 8,00h al lloc acrodat del centre de l'hospital corresponent. Els alumnes es distribuiran amb els diferents facultatius per les sales mèdiques o quirúrgiques, consultes externes i quiròfan d'acord amb la programació establerta i realitzarà les seues pràctiques al llarg del matí fins a les 13 h. Les pràctiques es realitzaren acoblant-se a l'esquema de l'activitat assistencial del Servei i es distribueixen en cinc sessions
En total l'estudiant realitzarà 11 sessions de pràctiques de cinc hores, 5 de cirurgia, 4 de digestiu i 2 d'endocrinologia.