Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1540 - Alemany Acadèmic i de la Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Gramàtica

- La declinació del substantiu regular.

- La declinació de l'adjectiu atributiu.

- La comparació de l'adjectiu.

- Les preposicions mixtes: significat i ús.

- Les conjuncions coordinants i les subordinants.

- Els numerals ordinals: formació i declinació.

- El verb: verbs de posició, formació i ús del pretèrit imperfecte i el plusquamperfecte d'indicatiu dels verbs regulars i irregulars, mode subjuntiu, verbs amb preposicions.

   

Sintaxi

- Estructura i ordre sintàctic de l'oració subordinada. 

- Classificació de les oracions subordinades.

 

Semàntica

- El camp semàntic: formació de famílies de paraules a partir d'un nucli semàntic.


Tota la part teòrica de lingüística es reforçarà amb els seus corresponents exemples pràctics, així com també amb exercicis orals i escrits corregits pel professorat i també autocorregits per l'estudiantat de manera autònoma.


PRÀCTIQUES: Temàtica complementària per a la pràctica oral i escrita:

Erste Kontakte: Presentaciones personales, diálogos (datos personales, presentación, saludo y despedida).

Beruf: Verabredung, Termine abschließen, Formalitäten erledigen.

Alltagssituationen: Telefonieren, Hotel buchen, Beschwerde schreiben, Auskunft geben oder bitten, u.a.

Private und berufliche Pläne machen.

Tätigkeiten in der Universität:

- Entschuldigungszettel und Bestätigungen schreiben.

- Sprachkurse buchen, Zimmer reservieren, Stundenpläne und Arbeitspläne machen.

- Akademischer und beruflicher Lebenslauf (curriculum) schreiben.

- Sich um ein Stipendium bewerben.

- Planung des Praktikums: Bewerbung, Visum, Arbeitserlaubnis.

- Einschreibung, Formulare ausfüllen.

- Briefe und Ersuche schreiben.