Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1537 - Literatura Catalana

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G13 – Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de relacionar el text literari amb els models estètics.

Desenvolupar els coneixements suficients per a singularitzar els textos i per a saber utilitzar els materials necessaris.

Conèixer i comprendre el context sociocultural en perspectiva sincrònica i diacrònica.

Adquirir i refermar una competència experta en la llengua catalana que permeta l’exposició i l’argumentació de textos orals i escrits.

Adquirir competència crítica i estratègies per a enfrontar-se a textos literaris i singularitzar-los.