Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Aquesta assignatura es dissenya tenint en compte tres aspectes:

1) Que el Treball de Final de Grau té com a objectiu fonamental proveir els graduats i les graduades de l’experiència personal al voltant d’allò que constitueix la pràctica professional.

2) Que tracta d’aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupades al llarg del grau, directament vinculats tant amb el sector de l’empresa privada com amb institucions públiques.

3) Que és necessària l’existència de treballs d’investigació o treballs aplicats dins del grau, sempre sota la tutorització acadèmica.

En aquest sentit, el Treball de Final de Grau serà un treball d’investigació o un treball aplicat, tutoritzat acadèmicament.

És important tenir en compte que al llarg de cada curs acadèmic la Comissió del Grau ha d'aprovar i fer pública una relació amb els temes que l'estudiantat pot elegir per a realitzar el TFG (tot el professorat que imparteix docència en el títol pot proposar temes), així com el personal docent responsable de la seua tutela, el nombre de persones que poden elegir-los i els criteris d'assignació. L'assignació del tema del TFG i del tutor o tutora la porta a terme la Comissió de Titulació, la qual ha de satisfer, en la mesura del possible, les opcions manifestades per l'estudiantat i el professorat tutor (a més, la llista de temes ha de garantir l'assignació de tot l'estudiantat matriculat). La relació amb les adjudicacions definitives de tutor o tutora i de tema per a cada estudiant o estudianta s'ha de fer pública (informació de la Normativa dels Treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I).