Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1542 - Gènere i Imatge en la Història

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d'un posicionament crític, igualitari, obert i flexible.

CE09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d'una forma autònoma i creativa.

CG10 - Compromís ètic.

CG16 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 – Creativitat.

Resultats d'aprenentatge

G16.01 – Ser capaç d’iniciar nous sistemes de relacions.

G14.03 – Ser capaç de promoure actuacions en el camp de la creativitat amb vista a la visibilització de les qüestions de gènere.

G10.03 – Ser capaç de promoure una política activa en la igualtat de gènere.

E09.06 - Ser capaç d’analitzar les imatges derivades del posicionament històric i artístic davant el gènere.

E08.01 – Ser capaç de relacionar de forma crítica els diferents corrents de pensament relacionats especialment amb l’àmbit del gènere.