HP1534 - Història i Patrimoni Documental

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquesta assignatura està estructurada sobretot a través de classes pràctiques en les quals s'analitzaran aspectes concrets de la investigació i la documentació en història moderna i contemporània. Es realitzen visites tutoritzades amb els docents a diferents arxius locals. Totes aquestes pràctiques tenen un caràcter obligatori amb la finalitat de conèixer les diferents fonts i tipus de documents relatius a tots dos períodes. L'estudiantat ha de realitzar part del seu treball independent en alguns d'aquests arxius. La iniciació de l'alumnat en la investigació es realitzarà sobretot a través d'aquestes pràctiques en arxiu i també en l'aula, amb la realització de transcripcions i anàlisis de documents impresos i manuscrits.