Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1241 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

1) Tant el professorat com l’estudiantat podran proposar temes per a la realització del TFG. Per a l'assignació del tutor o tutora, l’estudiantat ha de mostrar les seues preferències en una tasca de l'Aula Virtual. L'assignació es farà per ordre de nota en el moment de la matrícula, es podrà combinar amb l’ordre de presentació de les sol·licituds a criteri del coordinador o coordinadora de l'assignatura.

2) Cada projecte serà avaluat per un tribunal format per tres professors o professores, un d'ells o elles s’encarregarà de la tutoria. La coordinació de l'assignatura farà l'assignació de tribunal a cada projecte.

3) L'assignatura té sis entregables:
• Proposta tècnica: l’estudiantat explicarà en aquest document en què consisteix el projecte, quins són els objectius principals i la planificació en les seues tasques. Tindrà una extensió màxima de 10 pàgines. Es proporcionarà una plantilla. El document, si es presenta en el termini indicat, el revisarà el tutor o tutora. S’ha d’entregar en anglès i en format PDF, mitjançant una tasca en l'Aula Virtual.
• Document d'anàlisi i disseny: en aquest document s'explicarà com es realitzarà el projecte. Si el treball consisteix en un joc, aquest document serà el GDD (Game Design Document) d’aquest. El document inclourà la proposta tècnica revisada, d’acord amb els consells proporcionats anteriorment pel tutor o tutora. L'extensió màxima serà de 20 pàgines (sense comptar-hi la proposta tècnica). El document, si es presenta en el termini indicat, el revisarà el tutor o tutora. Es presentarà en anglès i en format PDF, mitjançant una tasca en l'Aula Virtual.
• Memòria per a la tutoria: versió preliminar de la memòria que ha de revisar el tribunal. El tutor o tutora la revisarà, i proposarà a l’estudiantat els suggeriments i modificacions que considere oportunes.
• Memòria: aquest document inclou els dos anteriors, més totes les seccions necessàries per a explicar de forma correcta el projecte. L'extensió màxima serà de 80 pàgines (incloent-hi tots els apartats). Es proporcionarà una plantilla. No es recomana incloure fonts en el document, però  es recomana incloure un enllaç al repositori (GitHub, bitbucket, etc.) on es trobe el codi font. Aquest document el revisaran els tres membres del tribunal que emetran un informe amb suggeriments de millora. L'estudiantat tindrà uns dies per a poder realitzar les millores suggerides pel tribunal. S’ha d’entregar en anglès i en format PDF, mitjançant una tasca en l'Aula Virtual.
• Memòria definitiva: aquest document serà la versió final de la memòria que s'avaluarà. L'extensió màxima serà de 80 pàgines (incloent-hi tots els apartats). Es recomana que aquesta versió reflectisca els suggeriments realitzats pels membres del tribunal. S’ha d’entregar en anglès i en format PDF, mitjançant una tasca en l'aula virtual.
• Projecte. Es refereix al fet que l'estudiant ha de proporcionar una forma en què el tribunal puga veure el resultat del projecte finalitzat. Per exemple, si el projecte ha consistit en una aplicació per a Android, caldrà proporcionar accés a l’APK per a poder provar l'aplicació. Si el projecte és un joc, s'ha de proporcionar un enllaç a l'executable. S’entregarà escrivint l'enllaç d'accés, mitjançant una tasca en l'Aula Virtual.
4) La presentació del projecte tindrà dues parts:
• Una part, de 5 minuts de durada, en que es realitzarà una demostració dels resultats obtinguts. Serà preferible que aquesta demostració es faça amb el programari desenvolupat a què es realitze amb un vídeo.
• Una altra part, de 10 minuts de durada, en què l'estudiantat o estudianta realitzarà una presentació tècnica del projecte realitzat. L'estudiant o estudianta ha de presentar els objectius del projecte, comentar els aspectes tècnics més rellevants i les conclusions més importants del projecte. Les diapositives de la presentació s’han d'escriure en anglès. La presentació es podrà realitzar en l'idioma que trie l'estudiant o estudianta, castellà, valencià o anglès.
L'ordre d'aquestes dues parts és decisió de l'estudiantat.

Posteriorment, el tribunal realitzarà d'un breu torn de preguntes que l'estudiant o estudianta ha de contestar. Aquesta fase no podrà superar els 10 minuts de durada.

El procés d'avaluació finalitzarà amb un procés de deliberació per part dels membres del tribunal, d'un màxim de 5 minuts de durada, i amb la comunicació de la nota a l'estudiant o estudianta.