Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Per a superar l’assignatura cal obtenir, almenys, el 50% de la nota total de l’assignatura, és a dir 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries a les quals es presente l’alumnat. A més, per a computar les notes acumulades en cada prova, cal arribar a una nota mínima segons aquesta distribució:

 

PROVA

PONDERACIÓ

NOTA MÍNIMA

NOTA MÀXIMA

 

Avaluació contínua

60%

3

6

Pràctiques de classe

40%

2

4

Taller de localització

20%

1

2

Examen

40%

2

4

Projecte de localització

30%

1,5

3

Presentació oral del projecte

10%

0,5

1

NOTA GLOBAL

50%

5

10

 

Hi ha altres requisits addicionals per a superar l’assignatura i per a determinar els criteris de presentació o no presentació a l’assignatura:
R01. Entrega de documentació. L’avaluació de les diferents activitats i proves requereix entregar la documentació adient en temps i forma, segons les indicacions de cada activitat.
R02. Participació mínima per a avaluació. Es computarà l’avaluació específica de l’activitat «Pràctiques de classe» quan s’haja dut a terme com a mínim el 80% de les activitats pràctiques proposades.
R03. Vigència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats al llarg del període lectiu de l’assignatura es guardaran per a tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior a la nota mínima establida en la taula anterior.
R04. Compensació per nota acumulada. En la primera convocatòria ordinària, qui tinga una nota acumulada igual o major a 5, entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguen superades perquè la seua qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar o presentar de nou les proves en la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà aquesta nota acumulada. Queda fora d'aquest supòsit l’examen.
R05. Recuperació d'activitats de la prova «Avaluació contínua» en segona convocatòria. En el cas de no haver superat l'assignatura en primera convocatòria, es podran recuperar les activitats que formen part de la prova «Avaluació contínua» no presentades o aprovades prèviament, segons els termes i terminis establits pel professorat.
R06. Presentació a l’assignatura. Es considerarà com a presentat a l’assignatura qui entregue el projecte de localització de l’assignatura i faça la presentació oral.
R07. No presentació a l'assignatura. Es considerarà com a no presentat o no presentada (NP) a l’assignatura qui no entregue el projecte de localització de l’assignatura, no faça la seua presentació oral o entregue menys del 60% de les activitats d'avaluació contínua en la convocatòria corresponent. I no li computaran totes les qualificacions de la resta d'activitats d'avaluació en aquesta convocatòria.