Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1105 - Fisiologia Humana (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de coneixements teòrics es realitzarà mitjançant examen escrit i examen pràctic al laboratori.

  • Examen escrit: s'avaluaran els continguts especificats en el temari. La durada de l'examen escrit serà de un màxim de dues hores. Serà necessari obtenir un 5 per a considerar aprovat l'examen i per a incloure la nota de pràctiques de laboratori, que igualment haurà de ser un 5, per a ponderar la nota final. 
  • Examen pràctic: s'avaluaran els continguts específics impartits als laboratoris. La durada de l'examen serà de 30 minuts per cada dos estudiants o 15 minuts per cada estudiant, Serà necessari obtenir un 5 per a considerar aprovat l'examen pràctic i fer la mitjana de la nota.

L'assistència a les sessions pràctiques de laboratori és de caracter obligatori (grups reduïts segons horaris programats). Les sessions pràctiques seran avaluades de forma continuada i mitjançant examen pràctic. La nota obtinguda en les pràctiques de laboratori es guardarà per a la segona convocatòria. Cada estudiant haurà d'acudir al les sessions de laboratori definides en la seva matrícula.

És estrictament necessari, realitzar l'avaluació de continguts i les pràctiques de laboratori relacionades.

Es considera com presentat, aquell estudiant que realitza l'examen escrit.