Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1147 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II

Curs 5 - Anual

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

50%

Taller d'habilitats i simulació

25%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

25%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte:

·        Carpetes d'aprenentatge i/oportafolis 40%.

·        Control d'assistència 20%.

·        Realització d'unportafoli individual amb registre d'activitats realitzades i informes d'autoreflexió de les mateixes.

o   Unportafoli comú de les assignatures del 1º semestre. Es lliurarà al final del semestre 20%.

·        Resolució de casos: 40% i Exercicis de Simulació 20%.

o   Professionalisme 5%.

o   Relació clínica 5%.

o ECOE. Es realitzarà al final del 2º semestre i s'avaluaran les assignatures del 2º semestre 50%.


Per a aprovar l'assignatura s'haurà d'assistir al 80% de les activitats i la nota final haurà de ser 5 o més en cada apartat dels anteriors.

El portafolis és recuperable en 2ª convocatòria. Si s'ha suspès aquesta prova es realitzarà un altre portafolis per a la 2ª convocatòria

 

La ACOE no és recuperable a la segona convocatòria.