Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1144 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

Curs 5 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Resolució de casos

15%

Criteris de superació

Tipus de prova i ponderació:
  • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 50 %
  • Resolució de casos: 15%
  • Resolució d'exercicis i problemes: 15%
  • Taller d'habilitats i simulació: 20%
Examen escrit/resolució de casos (50% + 15%): 
Aquestes dos parts s’avaluaran juntes amb un exàmen de preguntes amb respostes multiples (4 respostes, una correcta; 3 errors resten un punt).
La matèria a avaluar correspondrà a la donada en les clases teóriques i els coneiximents adquirits a les tutories, seminaris o pràctiques.
L'alumne haurà de superar aquest exàmen amb un 60% per poder sumar les altres parts. 
Esta activitat es recuperable en segona convocatoria. 
 
Resolució d’exercicis i problemes (15%): 
En aquesta part es contarà un 5% el Seminaris i un 10% el portfolio realitzat.
Per poder sumar a la nota final aquesta part, el alumne haurà d’hacer assistit als seminaris i haver entregat el portfolio degudament omplert.
Esta activitat no es recuperable en segona convocatoria. 
 
Taller d’habilitiats i simulació (20%): 
Consistirà en diferents estacions amb casos clínics en el que el alumne haurà de saber afrontar cada situació (ECOE).
Es considera com presentat en una convocatòria a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit.
Esta activitat no es recuperable en segona convocatoria.