EE1037 - Electrònica Digital i Microcontroladors

Curs 4 - Semestre 2

Horaris i aules

Observacions

Tots els dilluns de 8:00 a 13:30 estan reservats per a la realització de proves d'Avaluació Contínua