EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2

Horaris i aules

Observacions

.- Tots els dilluns de 8:00 a 13:30 estan reservats per a la realització de proves d'Avaluació Contínua dels grups E i B. - Tots els dilluns de 8:00 a 10:30 estan reservats per a la realització de proves d'Avaluació Contínua del grup Y.