AG1042 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 79.41% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

162,0
Crèdits