EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORIA

T1 Introducció a la WWW (WordPress)

T2 Programació en el servidor: PHP

T2 Llenguatges de la web: HTML5, CSS3

T3 Programació WordPress+PHP

T4 Programació en el client ("JavaScript")

T5 Tecnologies web (serveis web, programació asíncrona, frameworks en el client)


PRÀCTIQUES

P1 WordPress

P2 Programació  PHP

P3 Programació PHP en WordPress

P4 DOM amb "JavaScript"