Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura se centra en l'aprenentatge de l'alumnat. L'adquisició de les competències està en funció fonamentalment de l'aprofitament per l'alumnat de les activitats portades a terme, tant en les hores presencials com en les no presencials.

La docència en les classes de teoria consistirà a classes magistrals on s'expliquen els conceptes bàsics i importants presents en els apunts de l'assignatura, alternades amb la resolució de problemes.

L'alumnat, per parelles, realitzarà  uns butlletins de pràctiques durant les sessions de laboratori i en les hores de treball autònom. L'alumnat ha de revisar els apunts de teoria i preparar-se les pràctiques abans i després de cada sessió de laboratori. Els butlletins tindran una part obligatòria que s'haurà de lliurar en finalitzar l’última sessió de cada butlletí i una part optativa amb suggeriments per a crear un projecte que es lliurarà quan finalitze el curs. Tota la informació es publicarà en l'Aula Virtual.

En l'Aula Virtual, l'alumnat disposarà dels apunts de classe, butlletins de pràctiques, la rúbrica d'avaluació i la data de lliurament de cada butlletí.