Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 28
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

IB05 - Coneixement de l’estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat, la igualtat entre homes i dones i l’orientació a la tasca conjunta. (CG07)

Explicar els elements del computador i la seua interconnexió. (IB05)

Explicar el funcionament d’un processador. (IB05)

Dissenyar l’arquitectura d’un processador simple. (IB05)

Desenvolupar xicotetes aplicacions d’entrada/eixida. (IB05)

Descriure el sistema d’entrada/eixida. (IB05)