Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes de teoria s'alternaran classes magistrals, on s'explicaran conceptes bàsics i importants presents en els apunts de l'assignatura, amb altres classes on es plantejaran activitats, individuals o col·lectives (a realitzar en grups formats pels estudiants i estudiantes), que l'alumnat haurà de realitzar en el seu transcurs. Aquestes activitats guardaran relació amb els continguts introduïts en els materials de teoria, i podran ser avaluables o no. En les activitats del primer tipus (avaluables) s'obtindrà una puntuació que tindrà un pes determinat en l'avaluació final de l'assignatura. La resta d'activitats no oferiran cap puntuació i es consideren com a formació complementària per a l'alumnat.

Per a la realització de les classes de pràctiques a l'alumnat se li ofereixen dos tipus de materials:

  • El butlletí de la pràctica corresponent, el qual conté una sèrie d'exercicis a realitzar de manera individual per l'estudiantat.
  • Material de suport, en forma d'apunts propis, referències bibliogràfiques o pàgines web en Internet amb informació d’interès o tutorials en línia. Aquest material resulta de lectura obligada i es facilita com a material de referència i consulta per a la correcta realització dels exercicis plantejats en el butlletí.

Al llarg del curs es plantejaran una sèrie d'activitats, tant individuals com de grup, les quals tindran una determinada puntuació i un pes establit en l'avaluació final de l'assignatura. Aquestes activitats poden consistir en la realització d'alguns exercicis, plantejats en els butlletins de pràctiques, en la realització de tasques d'autoavaluació o avaluació entre companys i companyes, en la realització de treballs específics o proves d'avaluació, que poden tenir relació amb els continguts treballats per l'estudiantat en més d'una pràctica o en una combinació d'aquestes.