Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera amb què s'ha estructurat/organitzat, està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

Lliçó magistral-teoria

El professorat presentarà els coneixements teòrics de forma lògica i estructurada, amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura. S'impartirà aquest mètode amb el suport de l'ús de la pissarra, presentacions interactives, material visual, demostracions pràctiques en l'aula, simulacions i comentaris de renders i dibuixos a color, etc.

Classes pràctiques de laboratori

L'alumnat realitzarà, en aquestes classes, distints exercicis relacionats amb els continguts teòrics presentats.

Seminaris

S'organitzarà un seminari de l'assignatura, en el qual es durà a terme una introducció a les ferramentes gràfiques d'edició d'imatge digital.

Tutories

Es demanarà informació sobre el treball autònom de l'estudiantat i se li resoldran aquells dubtes que sorgisquen, durant la realització d'aquest, o relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Treball personal

L'alumnat, en horari no presencial, prepararà l'assignatura mitjançant la lectura de llibres de referència, la realització d'una sèrie de treballs, etc.