Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1025 - Àlgebra Abstracta

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

   Tema 1. Teoria de grups.

 - Grups, subgrups i operacions amb subgrups.

- Subgrups normals . Grup quocient.

- Grups cíclics.  El grup Z i el grup Zm.


  Tema 2. Homomorfismes de grups

- Homomorfismes de grups.  Teoremes d'isomorfia.

- Automorfsmes de grups. Automorfismes interns.

-Automorfismes de grups cíclics


  Tema 3.  Accions de grups sobre conjunts

- Accions de grups sobre conjunts. Teorema de Cayley.

-  Òrbites i estabilitzadors.

- Classes de conjugació i equació de classes en grups finits.


Tema 4. Grups de permutacions

- Permutacions. Descomposició en producte de cicles disjunts.

- Conjugació en el grup simétric

- L'homomorfisme signatura.  El grup alternat.


Tema 5. Teoria d’anells.

- Anells i subanells. Dominis d'integritat.

- Ideals i anell quocient.

-Homomorfismes d'anells Teorema d'isomorfia.

-L'anell Zm.  Màxim comú divisor.

 Teorems de Fermat i d'Euler. Aplicacions.

-Teorema xinés de les restes. Aplicacions. 


 Tema 6. Anell de polinomis en una variable.

- Divisibilitat en una indeterminada. Algorisme de divisió.

-Teorema de factorització única. Ideals en l'anell de polinomis sobre un cos

-Polinomis irreductibles. Criteris  d'irreductibilitat.

 

Tema 7. Teoria de cossos.

- Cossos i extensions de cossos.

- Extensions algebraiques de cossos.

-. Cossos finits.  Resultats essencials dels cossos finits.

- Polinomis irreductibles sobre cossos finits.