MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1007 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1807 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

DI1009 - Matemàtiques II

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

DI2009 - Matemàtiques II

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

ED2057 - Matemàtiques II

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

II10 - Ampliació de Matemàtiques

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

QU0907 - Matemàtiques II

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement